Siden 2017 har jeg illustrert for Steg, et magasin for kristne folkehøgskoler i Norge. Jeg har vært så heldig å få bruke dette som en arena for å prøve ut ulike teknikker og stilarter, og øve meg på redaksjonell illustrasjon. Steg gis ut fire ganger i året, med ulikt tema hver gang. Når jeg illustrerer forside og bakside (som jeg har gjort fast siden 2019) får jeg vite tema, enkelte ganger vinklingen eller noen ideer redaktøren har, og skisser meg frem til en idé som fungerer basert på det. 
Back to Top